Kategorie

Originální secesní majolikové keramické dlaždice / Original Art Nouveau ceramic tiles

ID: s29278
Kategorie: Stavební prvky
Podkategorie: architektonický prvek
Umístění: Nová prodejna


Rozměry(cm):
Výška:15
Šířka:15
Hloubka:1


Země původu: Belgie
Stav: použité


Popis:

Cena za kus!

Originální secesní majolikové keramické dlaždice

 • Originální secesní dlaždice od výrobce Manufactures Céramique d’Hemixem, Gilliot & Cie, Hemiksem.
 • Vyrobeno v Belgii, kolem roku 1900.
 • Dlaždice je zdobená 3D dekorací s modrým květem orchideje.
 • Není novodobou replikou.
 • Ideální pro interiérové ​​obklady stěn, backsplashes, ohniště, koupelnové a sprchové stěny, kuchyně a řemeslné projekty. 
 • Dlaždice jsou ve velmi dobrém stavu, jen s lehkými stopami opotřebení, například s drobným poškozením hran.
 • Každá dlaždice má rozměry 15,4 X 15,4 a tloušťka 1 cm.
 • Na prodejně mámě pouze 2 kusy, jedna dlaždice 1300 Kč.

MAJOLIKA

 • Charakteristická pestrobarevnými glazovými dlaždicemi a obkladačkami.
 • Na španělském souostroví Baleáry se od konce 14. století produkovala nejjemnější glazovaná keramika z bílé glazované hlíny, zvaná majolika podle ostrova
  Mallorca, která byla
  významným centrem keramické výroby.
 • Majolika je pórovina s jemným různobarevným střepem, který je pokryt neprůhlednými barevnými glazurami.
 • Teplota výpalu majoliky je obdobná jako u fajánse.

Original Art Nouveau majolica ceramic tiles

 • Original Art Nouveau tiles from the manufacturer Manufactures Céramique d’Hemixem, Gilliot & Cie, Hemiksem.
 • Made in Belgium, around 1900.
 • The tile is decorated with 3D decoration with a blue orchid flower.
 • Ideal for interior wall tiling, backsplashes, fireplaces, bathroom and shower walls, kitchens and craft projects.
 • The tiles are in very good condition, with only slight traces of wear, for example with little damage to the edges.
 • Each tile has dimensions of 15.4 X 15.4 and a thickness of 1 cm.
 • I have only 2 pieces for sale, one tile 1300 CZK.

MAJOLIKA

 • Characterized by brightly colored glaze tiles and tiles.
 • In the Spanish Balearic Islands, the finest glazed pottery has been produced since the end of the 14th century from white glazed clay, called majolica after the island. Mallorca, which was an important center of ceramic production.
 • Majolica is a earthenware with a fine multicolored strip, which covers opaque colored glazes.
 • The firing temperature of majolica is the same as for faience.

Carreaux de céramique en majolique

 • Art Nouveau d’origine Carreaux originaux Art Nouveau du fabricant Manufactures Céramique d’Hemixem, Gilliot & Cie, Hemiksem.
 • Fabriqué en Belgique, vers 1900.
 • Le carreau est décoré d’une décoration 3D avec une fleur d’orchidée bleue.
 • Idéal pour le carrelage des murs intérieurs, les dosserets, les cheminées, les murs de salle de bain et de douche, les cuisines et les projets d’artisanat.
 • Les carreaux sont en très bon état, avec seulement de légères traces d’usure, par exemple avec peu de dommages aux bords.
 • Chaque carreau a des dimensions de 15,4 X 15,4 et une épaisseur de 1 cm.
 • Je n’ai que 2 pièces à vendre, une tuile 1300 CZK.

MAJOLIKA

 • Caractérisé par des carreaux et des carreaux de glaçure aux couleurs vives.
 • La plus belle poterie émaillée d’argile blanche émaillée, appelée majolique d’après l’île, est produite dans l’archipel espagnol des Baléares depuis la fin du XIVe siècle.
 • Majorque, qui était un important centre de production de céramique.
 • La majolique est une faïence à fine bande multicolore, qui recouvre des glaçures colorées opaques.
 • La température de cuisson de la majolique est la même que celle de la faïence.

1 300 Kč / € 54,17

Rezervovat
Sdílet:

Dotaz k produktu

Je tento produkt již rezervovaný?
Nebo dokonce prodaný?
A vy jste ho tak chtěli...
Nebo Vás zajímá něco podobného?
Odešlete nám dotaz formou tohoto formuláře, a určitě něco vymyslíme.

Odeslat

Další produkty z kategorie:

Nahoru